Georgi Stankov

четвъртък, 24 март 2011 г.

LTS training and consulting

от: Georgi Stankov

Когато кандидатствах за финансиране по програма Грюндвиг на ЕС, не знаех нищо за организаторите на курса в Бат. Kореспонденцията по електронна поща със собственика на фирмата - Айдриън Пилбийм - беше любезно делова. 

От сайта им взех малко повече информация, но едва след курса мога да изразя впечатления. Казвам го направо: това е страхотна фирма, с богат опит и отлично сработен екип!


Дейности 


LTS training and consulting е специализирана в две дейности: езикови курсове и междукултурни обучния.

  • Езиковите курсове са в основата на фирмения бизнес от създаването на LTS training and consulting през 1980г. Таргет групата на курсовете са хора от бизнеса, с мениджърски функции, професионалисти, които имат потребност да подобрят езиковите си умения. Редовно се организират in-company езикови курсове по поръчка на големи корпоративни клиенти. 
  • Междукултурните обучения са нова услуга, предлагана от 2004г. Обикновено те са в стил trainer training (т.е. обучение за обучители). Насочени са към специалисти, работещи с хора с различен етнически и културен произход, които желаят да подобрят уменията за справяне в културно разнородна среда.

Сред клиентите на фирмата са хора, работещи за големи компании като Air France, Volkswagen, Alcatel - Lucent, Mercedes Benz, Audi Akademie, The British Council в Рим и IBM. Често в курсовете участват представители на организации, заети с формалното и неформално образование за възрастни.


Екип 

Собственик (и двигател) на фирмата е Adrian Pilbeam. В екипа са Phillip O'Connor, Sara Helm, Rebecca Utteridge и Justin Bangowa. При необходимост се привличат и други преподаватели. Седалището на фирмата е в красивия град Bath, включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар