Georgi Stankov

неделя, 27 март 2011 г.

Програмата на курса

от: Georgi Stankov

От 14 до 18 март 2011г. бях в гр. Бат, Великобритания, за участие в курса Developing Intercultural Training Skills на LTS training and consulting.

Програмата на курса:

Ден 1: Въвеждане в крос-културното поле
 • Представяне на курса и организаторите, представяне на основните цели на курса представяне нау частниците 
 • Ролеви игри и симулации, анализ на преживяното 
 • Какво е култура?
 • Възприятия на другите култури и на техните ценности 
 • Представяне на културни артефакти

Ден 2: Ключови културни дименсии; култура и комуникация

 • Основни модели за културата и за измеренията на културата
 • Неврбална комуникация - междукултурна комуникация 
 • Култура и общуване - ролята на езика 
 • Стилове на общуване 
 • Влияние на културата върху социалните интеракции, срещи, презентации, преговори

Ден 3: Видове междукултурен тренинг и тренинг дейности 
 • Какво разбираме под "междукултурен тренинг"?
 • Видове междукултурен тренинг
 • Дизайн на специфичен тренинг за преместване в друга културна среда (задача за самостоятелна работа)
 • Материали и дейности за междукулурен тренинг 
 • Подготовка на малки учебни сесии (задача за самостоятелна работа) 

Ден 4: Видове междукултурен тренинг и тренинг дейности 
 • Дизайн на тренинг, съобразен с различните стилове на учене 
 • Провеждане на междукултурен курс - фасилитация срещу тренинг 
 • Дизайн на междукултурни курсове - подход стъпка по стъпка  
 • Дизайн на междукултурен курс (задача за самостоятелна работа) 

Ден 5: Провеждане и оценяване на тренинг 
 • Групови симулации и ролеви игри
 • Методи и инструменти за оценяване на междукултурната компетентност 
 • Оценяване на междукултурен тренинг - измерване на успеха от тренинга 
 • Източници за публикувани тренинг материали 
 •  Последващо професионално развитие 
 • Преглед и обратна връзка

Няма коментари:

Публикуване на коментар