Georgi Stankov

четвъртък, 26 май 2011 г.

Обучение в междукултурни умения

Започнах да предавам наученото в Англия

На 19 май беше първото обучение за малък екип от публичния сектор. Следвашите два месеца веднъж седмично ще се срещаме и ще работим заедно.   Като методология, обучението съчетава два елемента:
  1. Основните теории за междукултурните различия, за измеренията на културите, за начините за справяне с различията и за постигане на успешна комуникация с "другите". 
  2. Практичски упражнения - симулации с ролеви игри и дискусии по казуси в малки групи.